Start

Svenska English

Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri.

– En företagsforskarskola för näringsliv och högskola i samverkan.

NYHETER

Djordje Popovic licar den 9 februari 2018

Titel: Off-site manufacturing systems development in timber house building. Towards mass customization-oriented manufacturing

Opponent: Bitr. professor Helena Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet

När: Fredagen den 9 februari 2018, kl. 10.00-12.00

Var: Sal E1405, Tekniska Högskolan i Jönköping

Mail: djordje.popovic@ju.se

 

Steffen Landscheidt licar den 2 mars 2018

Titel: Assessing robotic automation readiness in wood product industries

Opponent: Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå Tekniska Universitet

När: Fredagen den 2 mars 2018, kl. 10.00-12.00

Var: Sal M1088, Hus M, Linnéuniversitetet, Växjö

Mail: steffen.landscheidt@lnu.se

 

 

 

 

 

KALENDARIUM

 

 

9 februari 2018 kl 10.00

Licentiatseminarium Djordje Popovic, Jönköping University

 

 

2 Mars 2018

Licentiatseminarium Steffen Landscheidt, Linneuniversitetet

 

 

24-25 maj 2018

Internat

 

.

Particpating organizations

Medverkande organisationer