Start

Svenska English

Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri.

– En företagsforskarskola för näringsliv och högskola i samverkan.

NYHETER

Ny doktorandkurs

ProWood ger under hösten doktorandkursen Innovation och hållbarhet i träindustrin. Kontakta Jimmy Johansson, jimmy.johansson@lnu.se för mer information.

 

KALENDARIUM

 

 

23 augusti 2018

Styrelsemöte

 

September 2018

ProWOOD och Smart Housing Småland reser till Australien. I Australien besöks bland annat konferensen PrefabAus samt en annan forskarskola vid CampH, University of Melbourne

 

 

.

26 September 2018

Seminarium - Forskningsplan (RP seminarium)

Forskningsplaner för doktorander diskuteras i Växjö på Linnéuniversitetet

Particpating organizations

Medverkande organisationer