Start

Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri.

Svenska English

Medverkande företag

Lärosäten

Stödfunktioner

– En företagsforskarskola för näringsliv och högskola i samverkan.

 

På gång

Nu startar ProWOOD+, en ny omgång av företagsforskarskolan. Våra sex doktorander får nu sällskap av ytterligare tio och våra sex företag får sällskap av tio till. Vill du vara med? Läs mer här!