Start

Svenska English

Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri.

– En företagsforskarskola för näringsliv och högskola i samverkan.

NYHETER

 

 

KALENDARIUM

 

 

10-11 Juni, Seminarium, Internat i Jönköping där doktoranderna inom ProWood presenterar work in progress samt workshop om samproduktion

 

 

.

Particpating organizations

Medverkande organisationer