Start

Svenska English

Industriell produktframtagning för en proaktiv träindustri.

– En företagsforskarskola för näringsliv och högskola i samverkan.

NYHETER

Uppdatering av hemsida pågår. Ursäkta störningar

15 september 2017

 

 

KALENDARIUM

 

 

8 november 2017

Styrelsemöte ProWOOD och ProWOOD+

8 november 2017

Doktorandträff

 

1 december 2017

Licentiatseminarium Steffen Landscheidt, Linneuniversitetet

 

12-13 december 2017

Internat Hooks Herrgård

 

15 december 2017

Licentiatseminarium Djordje Popovic, Jönköping University

 

Medverkande organisationer