Förbättringar av prefabriceringsprocesser i industriellt husbyggande

Svenska English

Djordje Popovic

 

Förbättringar av prefabriceringsprocesser i industriellt byggande.

 

Syftet med forskningen är att få en bättre förståelse av hur

effektiviteten för småhus off-site produktion kan förbättras genom processplattformsutveckling. Liksom andra branscher står industriellt husbyggande också inför ett ökat behov av kundanpassade produkter.

 

Det enda sättet för företagen att erbjuda variation till marknaden och göra vinst med prisvärda produkter är genom att förbättra den interna effektiviteten. Detta innebär för företagen att eliminera icke värdeskapande moment från sina processer och behålla värdeskapande aktiviteter.

 

Under de senaste årtionden finns det många företag som har mött denna utmaning och fått en ekonomisk positiv utveckling med hjälp av processplattformar. Denna studie har fokus på prefabriceringsprocesser i off-site produktion av småhus.

 

Genom att samla tillgänglig kunskap från litteratur om processplattformar och förena den med empiriska resultat från fallföretag, kommer det att undersökas hur dessa principer kan tillämpas inom ramen för industriellt

husbyggande. Omkonfigurerbara och flexibla produktionslösningar tillsammans med barriärer för deras genomförande förväntas vara de viktigaste slutsatserna från detta forskningsprojekt.

 

Kontakt

Djordje.Popovic@ju.se

 

Handledare:

Mats Winroth, JTH

Tobias Schauerte, LnU

Carl-Johan Sigfridsson, OBOS

Particpating organizations