Akustik i träbyggnader

Jörgen Olsson

 

Bättre bjälklag för tystare inomhusmiljö.

 

Vi måste kunna säkerställa att boende i flervåningshus i trä skall få en ljudmiljö som de blir nöjda med.

Detta projekt har fokus på att bättre kunna analysera lågfrekvens-akustikegenskaperna i lätta trä- och biobaserade bjälklag.

I projektet utvecklas olika beräkningar relaterade till ljud och bjälklag och beräkningsmodellerna kommer också att verifieras med mätningar. Målet är att förbättra produktutvecklingsprocessen för bjälklag i trähus med avseende på stegljud.

 

 

Kontakt

jorgen.olsson@sp.se

 

Handledare:

Andreas Linderholt Lnu

Börje Nilsson Lnu

Kirsi Jarnerö SP hållbart samhällsbyggande

 

Svenska English

Particpating organizations