Analys av fönsters påverkan på en byggnad

Svenska English

Elaheh Jalilzadehazhari

 

Fönster och dörrar—hur påverkar de en byggnads totala värde.

 

Fönster och dörrar är viktiga delar med påverkan på byggnaders funktioner och gestaltning. De primära funktionsegenskaperna för byggnadskomponenterna är relaterade till transport av ljus och värme. Som ljusinsläpp har fönster, och till viss del dörrar, den väsentliga funktionen att genom transparensen både direkt och indirekt låta människor interagera genom exponering av byggnadens inre men även världen utanför.

Ur värmesynpunkt, och därmed energisynpunkt har fönster och dörrar en betydande påverkan på en byggnads klimatskal. Ur gestaltnings-synpunkt påverkar fönster såväl yttre som inre upplevelsen av en byggnad. Byggnader blir mer och mer komplexa. Som en konsekvens blir det allt viktigare att förstå hur de olika byggnadskomponenterna interagerar i en byggnad för att kunna optimera byggnads totala värde.

I första steget, utvecklade jag ett Multi-Criteria Analysis (MCA) ramverk, vilket hjälper oss att analysera och simulera olika aspekter av ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi. Det här ramverket valideras med hjälp av en fallstudie. Tre olika solskydd (Persienn, Rullgardin och Dubbel Plissé) jämfördes för att utvärdera hur de påverkar ljusmiljö, termisk komfort, energi och ekonomi. Den här studien ska fortsätta senare för att fördjupa förståelsen om hur olika solskydd påverkar människor humör.

I andra steget, optimeras fönstrets storlek, placering och orientering för att uppnå en mer värde-driven byggprocess.

 

Kontakt:

Elaheh.Jalilzadehazhari@ju.se

 

Handledare:

Jimmy Johansson Lnu

Peter Johansson JTH

Anders Hjalmarsson Inwido

Particpating organizations