Automationslösningar i träindustrin

Steffen Landscheidt

 

Automationslösningar för träindustrin.

 

Svenska träföretag kännetecknas fortfarande av tunga manuella arbetsuppgifter, ineffektiva processflöden och en relativt låg automationsgrad. För att i en global värld behålla konkurrenskraften måste en större fokus läggas på totalkostnaden, produkternas kvalitet, flexibla produktionsmöjligheter och ledtiden.

Mer effektiva och automatiserade produktionslösningar med hjälp av robotar är en möjlig lösning. Robotar bidrar med snabbhet, styrka men mest av allt, flexibilitet. Det är tänkbart att använda robotar inom områden som tillverkning av träpaneler och träkomponenter, trähus- och möbeltillverkning, men också för paketering. Här börjar min forskning.

 

Trä är ett unikt material. Inte bara genom att olika träslag skiljer sig från varandra, utan att det inom samma träslag finns variationer och defekter att ta hänsyn till. Hanteringen måste kunna anpassas till materialets behov, men också till industrins förutsättningar som produktion med låga stycketal, ekonomiska förutsättningar och de anställdas kompetens.

 

I samarbete med Yaskawa Nordic AB i Torsås, en av värdens största leverantör av industriell robotautomation, kommer mitt forskningsområde inom ProWOOD handlar om att öka automationsgraden i den svenska träindustrin.

Projektet börjar med att identifiera villkoren för en framgångsrik automation, och få en djupare förståelse för bakomliggande svårigheter. Att förstå behov och förutsättningar som rör materialet, tekniken, ekonomiska och sociala aspekter men också att undvika att göra samma misstag som andra industrier när dessa automatiserade.

 

Senare är det tänkt att jag ska jobba i flera projekt med utveckling av robotlösningar och robotceller som tar hänsyn till ovannämnda svårigheter, och som enkelt och problemfritt kan implementeras för ett flertal arbetsuppgifter inom olika träföretag.

 

Målet är att förbättra de anställdas arbetsmiljö och ergonomi, samt att höja produktionsprocessens effektivitet och produkternas kvalitet.

 

Kontakt

steffen.landscheidt@lnu.se

 

Handledare:

Mirka Kans Lnu

Lars ELiasson Lnu

Mats Winroth JTH

Hans Wester Yaskawa

Svenska English

Particpating organizations