Automationsstrategier för träindustrin

Svenska English

Roaa Salim

 

Automationsstrategier för träindustrin.

 

Syftet med arbetet är att undersöka:

 

- vilka faktorer som bör tas hänsyn till vid

automatisering i trämanufaktursindustrin,

 

- vilka utmaningar som kan uppkomma,

 

- hur dessa utmaningar kan hanteras.

Genom detta ska forskningsarbetet kunna stödja utvecklingen av automationsstrategier som anpassar sig efter trämanufaktursindustrins krav och behov

Projektett applicerar ett systemperspektiv där olika komponenter inom trämanufakturstillverkningen analyseras för att undersöka vad som skiljer trä- manufakturindustrin från ledande industrier inom automatiserade tillverkningssystem.

Arbetet sker i samarbete med affärsområdet Södra Wood som producerar hyvlade och sågade trävaror samt interiöra träprodukter. Forskningen är begränsad till tillverkningen av de interiöra träprodukter som består främst av paneler, golv och lister.

 

 

Kontakt

roaa.salim@ju.se

 

Handledare:

Mats Winroth JTH

Kicki Säfsten JTH

Jimmy Johansson Lnu

Thomas Bengtsson Södra Wood

Helena Tuvendal Södra Innovation

Particpating organizations