Automation av tillverkning av byggelement för småhus

Svenska English

Djordje Popovic

 

Automation av tillverkning av byggelement för småhus.

 

Småhusproduktion kännetecknas idag av en hög grad av kundanpassning. Samtidigt tvingar konkurrensen fram en ständigt ökad strävan att effektivisera och öka produktiviteten. Ett led är då att öka automationsgraden i prefabricering av ytterväggar.

Forskningsprojektet kommer att bestå av två studier som kommer att försöka besvara den huvudsakliga forsknings frågan om hur man kan förbättra ledtiden för prefabricering av ytterväggar med hjälp av automation. Studierna är:

 

• Kartläggning av design, tillverkning och automationsnivåer

inom prefabricering av ytterväggar.

 

• Värdeflödesanalys (VSM) av ytterväggsprefabricering

 

Kontakt

Djordje.Popovic@ju.se

 

Handledare:

Mats Winroth JTH

Lars Eliasson Lnu