Innovationsförmåga i träindustrin

Heleen De Goey

 

Hur kan design metodik bidra till ökad innovationstakt i träindustrin?

 

Jag forskar om hur en ’design-driven approach’ kan hjälpa små och medelstora företag (SMF) i den svenska träindustrin att utveckla nya, hållbara erbjudanden som möter förändrade behov och förutsättningar.

Olika aktörer och forskare har identifierat en möjlighet för träindustrin att bidra till ett hållbart samhälle. De har skapat och beskrivit olika visioner där träprodukter kan tillgodose olika framtida behov, till exempel när det gäller nya produkter och tjänster. Dessa visioner beskriver framförallt hur träindustrin kan se ut i framtiden, men lite är utrett om hur företag kan möta nuvarande utmaningar och bidra till att förverkliga dessa visioner. Det kommer att finnas fler krav från olika aktörer för SMF i träindustrin att utveckla nya erbjudanden, oavsett om det är produkter, tjänster eller system, som ta hansyn om miljö, socialt ansvar och förändrade behov. SMF kommer att behöva kunskap att arbeta med denna ökade komplexitet. 

 

Hittills har industrin haft en stor fokus på ökat produktionseffektivitet och teknologisk innovation, få företag fokuserar på så kallade ’value innovation’. Kärnan av value innovation är att hitta lösningar och utveckla produkter som passar kundernas behov, med andra ord, som har tillagt värde för kunder. Olika forskare beskriver hur design metoder kan stödja företag att ta lösa komplexa problem och att utveckla nya erbjudanden som passar kundernas och samhälles framtida behov, när det gäller båda miljökrav, socialt ansvar och nya funktioner. Men liten är skrivit om användning av dessa metoder hos SMF.

 

Det finns ett behov av bättre förståelse om hur man kan integrera dessa metoder hos SMF i Sveriges träindustri. I olika mindre fallstudier kommer jag att forska, utveckla och testa hur en design driven approach kan möjliggöra hållbar innovation i träindustrin.

 

Projektet avslutat.

 

Läs Heleens lic här

 

Svenska English

Particpating organizations