Kontakt

Svenska English

Kontaktpersoner

 

 

Ledningsgrupp

 

 

Kristina Säfsten JTH,

programdirektör

kristina.safsten@ju.se

036 101639

Malin Löving, Träcentrum

information, företagskontakter

malin@tracentrum.se

0380 554320

JimmyJohansson, Lnu

biträdande programdirektör, handledarkollegie

jimmy.johansson@lnu.se

0470 708033

 

 

 

Styrelse

 

 

Carl-Johan Sigfridsson, Obos, ordförande

carl-johan.sigfridsson@obos.se

 

 

 

 

Particpating organizations