Kontakt

Svenska English

Kontaktpersoner

 

 

Ledningsgrupp

 

 

Kristina Säfsten JTH,

programdirektör

kristina.safsten@ju.se

036 101639

Malin Löving, Träcentrum

information, företagskontakter

malin@tracentrum.se

0380 554320

Johan Palm Träcentrum,

information, företagskontakter

johan@tracentrum.se

0380 554315

 

 

 

Styrelse

 

 

Helena Tuvendal Södra, ordförande

helena.tuvendal@sodra.com

0340 633451

 

 

 

Particpating organizations