Flexator

Flexator: Utveckling av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler

(PDF-version för utskrift)

 

Flexator är ett industriföretag som bygger skolor, kontor, boenden och bodar. Verksamheten vänder sig till professionella kunder som kommuner och företag. Flexators strategi är att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den till ett industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna då man har hela flödet under kontroll. Flexator har producerat byggnader med modulteknik i över ett halvt sekel. Genom att erbjuda färdiga lösningar där projekteringskostnaderna hålls på en låg nivå, samtidigt som tillverkning kan ske på ett standardiserat och effektivt sätt, kan kostnadsbesparingar uppnås och ökat värde för kunden erbjudas.

 

Ett viktigt fundament i affärsmodellen är Flexators Tekniska Plattform (FTP). FTP är i grunden uppbyggd av s.k. standardblad som beskriver hur olika tekniska lösningar ska utformas och tillverkas på ett, för Flexator, standardiserat sätt. Lösningarna är validerade och tillverkningen definierad vilket gör att företaget har en lösning som man vet fungerar både i slutprodukten och i produktionen vilket sparar både tid och pengar. Inom företaget pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla plattformen men företaget upplever att det saknas strategier, metoder och verktyg för att ta ett större kliv och fullt ut uppnå de effekter som eftersträvas.

 

Arbetsbeskrivning

Det preliminära målet för ditt arbete är att utveckla strategier/metoder tillsammans med praktiska tillämpningar i Flexators verksamhet för utformning av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler. En teknisk plattform ska ge stöd för att skapa kundunika lösningar vad gäller funktion men aspekter som berör marknad, projektering inköp och produktion måste beaktas för att uppnå effektivitet sett över hela verksamheten.

 

Arbetet kommer att innefatta kartläggning av metoder utifrån teori och tillämpning inom industriellt byggande och andra domäner. På detta följer gapanalys och behovsidentifiering som styr utformningen av en metod för utformning av plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler. Metoden appliceras på lämpliga delsystem, utvärderas och förfinas under projektets gång.

 

Du ska främst ägna dig åt din forskarutbildning där målet ovan är i fokus för din forskning. Du ges även möjlighet att arbeta med andra projekt inom företaget. Sådant arbete kommer inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

Kvalifikationer

Du är civilingenjör/master byggnadsteknik, maskinteknik, produktutveckling, industriell produktion eller motsvarande. Du har tidigare kunskap inom byggnadsteknik, husbyggnation och/eller installationsteknik.

 

Meriterande är praktisk erfarenhet inom husbyggnation samt kunskaper inom industriellt byggande, lean produktion och/eller produktplattformar.

 

Vi söker dig som är driven, nyfiken och analytisk till din natur. Du har en förmåga att konkretisera visioner och idéer i praktiskt genomförbara arbetssätt och metoder. Du är systematisk i ditt arbetssätt och stimuleras av att samarbeta så väl som att ta stort eget ansvar och driva arbetsuppgifter i mål. Du har en god kommunikationsförmåga och kan formulera dig såväl muntligt som skriftligt i svenska och engelska.

 

Ämne och Behörighet

Ämne för antagning: Maskinkonstruktion vid Tekniska högskolan i Jönköping.

 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

•avlagt en examen på avancerad nivå,

•fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

•på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet, vilka vid JTH motsvarar fordringar för magisterexamen, masterexamen eller civilingenjörsexamen med anknytning till aktuellt ämne.

 

Villkor

Anställning: Flexator AB

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Lönesättning: Individuellt lönesättning

Placeringsort: Fördelad arbetstid mellan Flexator i Anneberg och JTH i Jönköping

Kollektivavtal: Tillämpas

Start:1 januari 2018, eller enligt överenskommelse.

 

Mer information

Flexator: http:\\flexator.se

Forskarskolan ProWOOD+: prowood.se

Forskarutbildning JTH: ju.se/forskning/forskarutbildning/forskarskolan-industriell-produktframtagning.html

 

Ansökan

Ansökan ska innehållande personligt brev, CV, examensbevis, styrkt meritförteckning samt referenser. Sista ansökningsdag 2017-10-15.

 

Ansök här:

https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:login/jobID:165923/type:job/where:4/apply:1/

 

Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

 

Kontaktpersoner

Ola Adolfsson, VD Flexator, 0380-55 07 13, ola.adolfsson@flexator.se

 

Fredrik Elgh, Tekniska högskolan i Jönköping, Professor Produktutveckling, 036-10 16 72, fredrik.elgh@ju.se

 

Kristina Säfsten, Tekniska högskolan i Jönköping, Programdirektör ProWOOD, 036-10 16 39, kristina.safsten@ju.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

Particpating organizations

Svenska English