ProWOOD+

Svenska English

ProWOOD+ startade i september 2017 och innefattar 5 doktorander. Projekten som är under utvecklande beskrivs idémässigt nedan.

 

Doktorandprojekt:

 

 

 

AB Gustav Kährs: Kährs vill öka råvaruutnyttjandet i värdeskapande processer, läs mer här. Tillsatt

 

 

Moelven Töreboda AB: Moelven vill utveckla byggsystemet vidare för att öka dess anpassningsförmåga, totala effektivitet samt attraktivitet. Tillsatt

 

 

Swedish Match Industries AB: Closing the loop – från materialkaraktäristik till förbättrad produktionsförmåga, läs mer här. Tillsatt

 

 

Trivselhus AB: Trivselhus vill utveckla den smarta trähusfabriken, läs mer här. Tillsatt

 

 

WoodEye AB: WoodEye vill bli ännu bättre på att identifiera kvistar, röta och andra defekter på träytor, läs mer här. Tillsatt

 

 

 

 

 

 

 

Particpating organizations