ProWOOD+

Svenska English

ProWOOD+ startar i september 2017 och nu påbörjar vi rekryteringen av 10 doktorander för att höja kompetensnivån i svensk trärelaterad industri. Som doktorand i ProWOOD är du anställd i företaget eller på lärosätet. Nedan finns mer information om vad varje företag är intresserade av. Glöm inte att i din ansökan ange vilka företag och projekt som lockar dig!

 

Doktorandprojekt:

Flexator AB: Flexator vill utveckla plattformar för industriellt byggande av verksamhetslokaler, läs mer här.

 

 

AB Gustav Kährs: Kährs vill öka råvaruutnyttjandet i värdeskapande processer, läs mer här. Tillsatt

 

 

Moelven Töreboda AB: Moelven vill utveckla byggsystemet vidare för att öka dess anpassningsförmåga, totala effektivitet samt attraktivitet. Tillsatt

 

 

Swedish Match Industries AB: Closing the loop – från materialkaraktäristik till förbättrad produktionsförmåga, läs mer här. Tillsatt

 

 

Trivselhus AB: Trivselhus vill utveckla den smarta trähusfabriken, läs mer här. Tillsatt

 

 

WoodEye AB: WoodEye vill bli ännu bättre på att identifiera kvistar, röta och andra defekter på träytor, läs mer här. Tillsatt

 

 

Kabe husvagnar AB: Kabe vill automatisera monteringen av husvagnar genom integrerad produkt- och produktionsutveckling, läs mer här.

 

 

 

 

Particpating organizations