Kabe

Svenska English

Kabe Husvagnar AB: Automatiserad montering av husvagnar genom integrerad produkt- och produktionsutveckling.

(Pdf fil för nedladdning här)

 

Kabe Husvagnar är en ledande nordisk tillverkare av husvagnar och husbilar. Sedan starten på 50-talet har Kabe gått i spetsen för utveckling av husvagnar i Sverige. Kvalitet och säkerhet, form och funktion genomsyrar hela tillverkningen och kvalitetstänkandet går igen i alla detaljer – isolering, ventilation, värmesystem, fönster, möbelkonstruktion.

Utveckling och tillverkning av husvagnar och husbilar sker i Tenhult utanför Jönköping. Produktutvecklingen ligger i framkant med ny teknik och patenterade uppfinningar. Ambitionen för företag, ett bekvämare och trivsammare campingliv, har resulterat i ett antal unika lösningar – inte minst när det gäller viktiga funktioner som värme och ventilation. Varje husvagn och husbil kan kundanpassas vilket medför utmaningar i monteringen. Kabe ser ett behov av att utveckla en modern, flexibel monteringslina i samklang med produkten och dess utveckling, med målet att skapa en attraktiv arbetsplats för vår personal.

 

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår att identifiera vilken typ av automation som skulle vara lämplig i montering. Produktionen sker på en driven taktad lina, där arbete sker både utvändigt och invändigt på monteringsstationerna, vilket ger unika förutsättningar vid val av automatiseringslösningar. Kabe behöver en flexibel automation som stödjer tillverkningen av kundanpassade husvagnar. Eftersom monteringsprocessen beror av produktutvecklingen ingår det även i uppgiften att stärka kopplingen mellan produktion och konstruktion för att på sikt, även med högre grad av automation, kunna hantera förändringar i marknadskrav och kundkrav. Det är av strategisk vikt för Kabe att utveckla hela produktframtagningsprocessen på ett sätt som gör det möjligt att vara fortsatt konkurrenskraftiga.

Som doktorand ska du främst ska ägna dig åt din forskarutbildning. I begränsad omfattning ges du även möjlighet att arbeta med utbildning, andra projekt inom företaget, eller administration. Sådant arbete ska inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

Ämne och placering

Ämne för antagning: maskinkonstruktion eller produktionssystem vid Tekniska högskolan i Jönköping (JTH).

Placering: Doktoranden delar sin arbetstid mellan Kabe i Tenhult och lärosätet.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

•avlagt en examen på avancerad nivå,

•fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

•på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver denna miniminivå gäller särskilda förkunskapskrav för ämnet, vilka vid JTH motsvarar fordringar för magisterexamen, masterexamen eller civilingenjörsexamen med anknytning till aktuellt ämne.

Övriga bedömningsgrunder

Du har magister/master/civilingenjörsexamen i maskinteknik, industriell produktion, integrerad produkt och produktionsutveckling, produktutveckling, innovativ produktion eller motsvarande. Du har en god kommunikationsförmåga och kan formulera dig såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska.

Praktisk erfarenhet från tillverkningsindustrin är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta och verka i en praktisk miljö såsom fabriksmiljö då förmågan att förstå samband mellan teori och praktik är viktig förutsättning för nå goda resultat hos oss. Kunskaper inom automation, lean produktion och/eller produkt- och processplattformar meriterande.

Vi söker dig som är driven, nyfiken och analytisk till din natur. Du har en förmåga att konkretisera visioner och idéer i praktiskt genomförbara arbetssätt och metoder. Du är systematisk i ditt arbetssätt och stimuleras av att samarbeta så väl som att ta stort eget ansvar och driva arbetsuppgifter i mål.

 

Villkor

Anställning: Tekniska Högskolan i Jönköping

Anställningsform: Doktorand

Lönesättning: Enligt doktorandstegen

Information

Start önskas from 1 september 2017, eller enligt överenskommelse.

 

Ansök här: https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/, senast 2017-08-06.

Ansökan ska innehålla personligt brev och CV och styrkt meritförteckning. Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

Kontaktpersoner

Kristina Säfsten, Tekniska högskolan i Jönköping, Programdirektör ProWOOD,

036-10 16 39 kristina.säfsten@ju.se

Mikael Blomqvist, vVD/Teknisk chef, Kabe Husvagnar AB, mikael.blomqvist@kabe.se

Välkommen med din ansökan!

 

Particpating organizations