Kährs

AB Gustaf Kähr: Värdeutnyttjande genom utvecklande av produktionsprocesser för trägolv

(PDF-version för utskrift)

 

Kährs är en av världens största och äldsta tillverkare av trä- och parkettgolv med tydligt fokus på inredning, design, trender, kvalitet och hållbarhet. Företaget levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i flera av dessa.

 

Det huvudsakliga utgångsmaterialet i processen för tillverkning av trägolv är ek. Eken är en råvara med ett förhållandevis högt pris. För företagets affär är utmaningen därför att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av materialet. Av stocken som är utgångspunkt i processen är det bara en liten andel som faktiskt blir trägolv. En stor del av materialet försvinner som spill i processen. Spillet används för energiproduktion och ger ett lågt värde. Ett högre utnyttjande av regional råvara är också viktigt för att minska andelen dyr import. Det finns således en stor potential för värdeökning i processen med start redan i designprocessen genom att arbeta med råvarans utseende och karakteristik samt i efterföljande processteg genom att förstå och utnyttja träets egenskaper i olika förädlingssteg.

 

Arbetsbeskrivning

Målet är att om fem år genom en helhetssyn från design till råvara utveckla produktionsprocessen för ett ökat värdeskapande och effektivare råvaruutnyttjande. Vidare ska ett systematiskt arbetssätt utvecklas för att säkerställa kontinuerlig utveckling värdeskapandet i produktionen. Tänkbara forskningsfrågor är:

 

  • Vilka är de värdeskapande processtegen i en trägolvproduktion och var skulle värdeökning kunna ske?
  • Hur kan de, för produktens värde, kritiska momenten utvecklas med hänsyn till design, råvaran och tillgänglig teknik
  • Hur skulle ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig värdeökning av produkten vara utformat?

 

Som doktorand ska du främst ägna dig åt din forskarutbildning. I begränsad omfattning ges du även möjlighet att arbeta med utbildning, andra projekt inom företaget, eller administration. Sådant arbete ska inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

Ämne och placering

Ämne för antagning: Skogsindustriella produktionssystem vid Linnéuniversitetet i Växjö

 

Placeringsort: Doktoranden delar sin arbetstid mellan lärosätet och Kährs AB i Nybro.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För att antas till utbildning på forskarnivå i skogsindustriella produktionssystem på Linnéuniversitet erfordras särskild behörighet vilket innebär minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och goda kunskaper i svenska och/eller engelska.

 

Övriga bedömningsgrunder

Du ska ha magister/master/civilingenjörsexamen i skog och träteknik, tekniskfysik, materialteknik, maskinteknik, produktionsteknik, eller annat motsvarande tekniskt inriktat program.

 

Meriterande är fördjupade kunskaper inom några av följande områden; konstruktionsmaterial, materialteknik, skärprocesser. Meriterande är även kunskaper om produktions-, tillverkningsprocesser och designprocessen. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet som är relevant för forskningsområdet. Du behöver vara intresserad av att arbeta nära industrin. Det är även önskvärt att du är intresserad av att delta i undervisning och andra aktiviteter vid institutionen, och vid företaget.

 

Du ska ha en god kommunikationsförmåga och kunna kommunicera på engelska i tal och skrift. Meriterande är god förmåga att kommunicera på svenska, och även på andra språk utöver engelska, i tal och skrift. Du har ett inre driv och nyfikenhet som kombineras med ett analytiskt och systematiskt arbetssätt. Du trivs och stimuleras av att arbeta självständigt med stort eget ansvar så väl som i team. Du har en förmåga att konkretisera visioner och idéer i praktiskt genomförbara arbetssätt och metoder.

 

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

 

Villkor

Anställning: Linnéuniversitetet i Växjö

 

Anställningsform: Doktorandanställning

 

Anställning som doktorand är 100 % och tidsbegränsad. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Lönesättning: Lönen är fast enligt gällande doktorandstege på Linnéuniversitetet.

 

Kollektivavtal: Tillämpas

 

Information

Start önskas from 1 september 2017, eller enligt överenskommelse.

 

Ansök här: https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/, senast 2017-08-06.

 

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och styrkt meritförteckning. Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

 

Kontaktpersoner

Kristina Säfsten, Tekniska högskolan i Jönköping, Programdirektör ProWOOD, 036-10 16 39, kristina.säfsten@ju.se

 

Åsa Rydell Blom, Linnéuniversitetet, prefekt Institutionen för Skog och Träteknik, 0470-70 81 26, asa.blom@lnu.se

 

Camilla Andersson, Linnéuniversitetet, HR-partner, 0470-70 80 36, camilla.andersson@lnu.se

 

Samuel Dalén, COO, AB Gustav Kährs, 0481 461 26, samuel.dalen@kahrs.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

Particpating organizations

Svenska English