Swedish Match

Swedish Match: Closing the loop – från materialkaraktäristik till förbättrad produktionsförmåga

(PDF-version för utskrift)

 

Swedish Match är en ledande tillverkare och distributör av tändstickor med en stark varumärkesportfölj över hela världen. Produktionen av tändstickor sker i sex länder. I Sverige sker produktionen av tändstickor i Vetlanda och Tidaholm. I detta projekt fokuseras framtagningen av träsplint, grunden för tändstickor, vilken sker i Vetlanda.

 

Produktion av träsplint till tändstickor står inför många utmaningar relaterade till den varierande och vanligtvis låga kvaliteten på ingående material, asp. Det finns svårigheter med att enbart baserat på visuella kriterier korrekt sortera stockar innan produktionslinjen och därefter att beakta kvaliteten på inkommande råmaterial på mellannivå (faner) och slutprodukter (träsplint för tändstickor). I nuläget används inte avancerad teknik för att sortera stockar eller för att mäta produktens kvalitet. Verktyg behövs för att utvärdera leverantörer av råmaterial (asp), att noggrant sortera råvaran och produkter, att förstå effekterna på slutproduktens egenskaper och att förutsäga produktionskvaliteten baserat på kvaliteten på inkommande material.

 

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur materialegenskaper i inkommande material (inhemsk asp) kan används i produktionen av tändstickor och att implementera ny kunskap och nya verktyg i produktionen. Nya automatiserade kvalitetprognosverktyg måste integreras i nuvarande produktionssystem för att generera ett förbättrat produktionsresultat.

 

Arbetsbeskrivning

För att uppfylla syftet behöver olika forskningsaktiviteter genomföras. Material- och processparametrar för asp behöver definieras och produktionen måste anpassa till dessa parametrar. Detta kommer att kräva att identifierade material- och processparametrar för asp inkluderas i verktyg för modellering och förutsägelse av kvalitet i råmaterial och produkter. För att sluta cirkeln behöver verktygen för prediktering av kvalitet integreras i produktionssystemen, vilket kräver teknisk och organisatorisk anpassning på operativ nivå.

 

Som doktorand ska du främst ägna dig åt din forskarutbildning. I begränsad omfattning ges du även möjlighet att arbeta med utbildning, andra projekt inom företaget, eller administration. Sådant arbete ska inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

Ämne och placering

Ämne för antagning: Skogsindustriella produktionssystem vid Linnéuniversitetet i Växjö

 

Placeringsort: Doktoranden delar sin arbetstid mellan lärosätet och Swedish Match i Vetlanda

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För att antas till utbildning på forskarnivå i skogsindustriella produktionssystem på Linnéuniversitet erfordras särskild behörighet vilket innebär minst 90 högskolepoäng i ämnet skogsindustriella produktionssystem eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet, och goda kunskaper i svenska och/eller engelska.

 

Övriga bedömningsgrunder

Du har magister/master/civilingenjörsexamen i skog och träteknik, träteknik, maskinteknik, produktutveckling eller annat motsvarande tekniskt inriktat program. Du ska ha god kommunikationsförmåga och behärska såväl svenska som engelska i tal och skrift.

 

Meriterande är goda betyg på genomgångna kurser och hög kvalitet på projektarbeten inom träteknik, industriell teknik och produktutveckling. Vidare är vetenskapliga publikationer i forskningsområdet meriterande. Du behöver ha god kunskap om datorstödd modellering och avancerat datorstöd för utveckling, design, analys och produktionsberedning. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som är relevant för forskningsområdet. Du behöver vara intresserad av att arbeta nära industrin. Det är även önskvärt att du är intresserad av att delta i undervisning och andra aktiviteter vid institutionen, och vid företaget.

Du har ett inre driv och nyfikenhet som kombineras med ett analytiskt och systematiskt arbetssätt. Du trivs och stimuleras av att arbeta självständigt med stort eget ansvar så väl som i team. Du har en förmåga att konkretisera visioner och idéer i praktiskt genomförbara arbetssätt och metoder.

 

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

 

Villkor

Anställning: Linnéuniversitetet i Växjö

 

Anställningsform: Doktorandanställning

Anställning som doktorand är 100 % och tidsbegränsad. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Lönesättning: Lönen är fast enligt gällande doktorandstege på Linnéuniversitetet.

 

Kollektivavtal: Tillämpas

 

Information

Start önskas from 1 september 2017, eller enligt överenskommelse.

 

Ansök här: https://ju.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:137072/, senast 2017-08-06.

 

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV och styrkt meritförteckning. Ansökningarna kommer hanteras löpande varpå tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag.

 

Kontaktpersoner

Kristina Säfsten, Tekniska högskolan i Jönköping, Programdirektör ProWOOD, 036-10 16 39, kristina.säfsten@ju.se

 

Åsa Rydell Blom, Linnéuniversitetet, prefekt Institutionen för Skog och Träteknik, 0470-70 81 26 asa.blom@lnu.se

 

Emil Lagerqvist, virkesinköpare, Swedish Match, 010-13 93 716, emil.lagerqvist@swedishmatch.com

 

Camilla Andersson, Linnéuniversitetet, HR-partner, 0470-70 80 36, camilla.andersson@lnu.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

Particpating organizations

Svenska English