Om ProWOOD

Svenska English

Målet med företagsforskarskolan ProWOOD är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri.

 

Hur arbetar ProWOOD?

  • Forskningsprojekten formuleras gemensamt av industri och akademi
  • Utbildningen inkluderar kurser för att stödja doktorandens utveckling.
  • Doktoranden har handledare från både företag och lärosäte
  • Uppföljning, seminarier och studiebesök ingår i programmet

 

Vad innebär ProWOOD för deltagande företag?

  • Genom att kombinera kunskap om industriell produktframtagning och träindustrins särskilda behov kan forskarskolan bidra till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i företagen
  • Vägen mot målet är minst lika intressant: Nya kontakter och samarbeten, spin-off projekt, examensarbeten, etc.

 

Vad innebär ProWOOD för doktoranden?

  • Kombination av utbildning på forskarnivå med praktiskt arbete i företag
  • Ingå i en forskarmiljö med flera doktorander, företag och seniora forskare
  • Fördjupad insikt om träindustrins villkor och utvecklingsmöjligheter.
  • Utvecklade industriella kontakter

 

Fakta

Företagsforskarskolan ProWOOD är en gemensam satsning av Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.

 

ProWOOD är en arena för utveckling, utbyte och spridning av kunskap relevant för träindustrin.

 

Fokus är industriell produktframtagning med praktisk tillämpning inom träindustrin genom företagsspecifika projekt. Produktframtagning avser utveckling och tillverkning av fysiska produkter med tillhörande tjänster, och omfattar hela kedjan från idé till färdig produkt.

 

Forskarskolan finansieras av KK stiftelsen, deltagande företag, Träregion Småland och deltagande lärosäten.

 

Forskarskolan startade hösten 2014 med 6 doktorander.

 

Particpating organizations