Projekt

I forskarskolan ProWood finns en rad doktorandprojekt som genomförs i samarbete med företag i branschen. Läs mer om projekten nedan.

Råmaterialegenskaper och processoptimering för golvprodukter med högt förädlingsvärde

Victor Grubïi

Automationslösningar för träindustrin.

Steffen Landscheidt

Förbättringar av prefabriceringsprocesser i industriellt byggande.

Djordje Popovic

Automationsstrategier för träindustrin.

Roaa Salim

Identifiering av ytdefekter på trä genom optisk skanning

Tadios Sisay Habite

Closing the loop in the match industry: From characteristics of aspen logs to improved production performance

Alma Strkonjic

Stöd för designfasen av industriellt byggande vid införande av produktplattformar

Shamnath Thajudeen

Smart manufacturing for the wooden single-family house builder

Alexander Vestin

Avslutade projekt

Bättre bjälklag för tystare inomhusmiljö.

Jörgen Olsson


Fönster och dörrar – hur påverkar de en byggnads totala värde?

Elaheh Jalilzadehazhari

Hur kan designmetodik bidra till ökad innovationstakt i träindustrin?

Heleen De Goey